Marketing & verkoop

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Marketing & verkoop

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Over deze opleiding

Doelstelling:

 • Je leert de eigen expertise op een aan de vastgoedsector aangepaste wijze toepassen.
 • Je beschikt over actuele kennis van de verschillende deelonderwerpen binnen de vastgoedsector.
 • Je ondersteunt jouw klanten op de meest volledige wijze door, indien nodig, hen door te verwijzen naar andere binnen de vastgoedsector actief zijnde instanties.

Competenties

 • Bestuurlijk-organisatorische competenties: ondernemen, plannen en organiseren.
 • Sociaal-communicatieve competenties: samenwerking, overtuigingskracht, klantgerichtheid, communicatieve vaardigheden.
 • Intellectuele competenties: oordeelsvorming, omgevingsbewustzijn.
 • Emotionele competenties: integriteit, inlevingsvermogen.
 • Taakgerichte competenties: inzet, kwaliteitsbewustzijn.
 • Competentie ontwikkeling: leervermogen.

 

Voor wie

Het doelpubliek van dit postgraduaat is in te delen in vier groepen:

 • beginners die geïnteresseerd zijn in het vastgoedverhaal zonder of met een beperkte kennis van de vastgoedwereld en die snel gedetailleerde en actuele kennis hierover willen vergaren
 • practici werkzaam binnen de vastgoedsector die hun kennis willen verruimen en actualiseren met betrekking tot de vijf modules
 • practici werkzaam binnen de vastgoedsector die hun kennis willen verruimen en actualiseren met betrekking tot één of meerdere module(s)
 • studenten Hogeschool PXL - keuzetraject Vastgoed die een meer gedetailleerde kennis van de deelaspecten wensen te bekomen. Deze studenten kunnen een vrijstelling verkrijgen voor module 1 (Inleidende topics) als ze geslaagd zijn voor het onderdeel 'Verkenning van de vastgoedwereld' van het keuzetraject Vastgoed.

Met uitzondering van de nog in opleiding zijnde studenten van het keuzetraject Vastgoed van Hogeschool PXL wordt verwacht dat de cursist minstens over een bachelordiploma beschikt. Voorkennis is niet noodzakelijk, aangezien de modules zo zijn opgebouwd dat er vertrokken wordt vanuit de basisaspecten van het specifieke vakgebied.

Programma

De laatste module 'Marketing en verkoop' geeft je inzicht in de verschillende marketingtechnieken die gehanteerd kunnen worden binnen de vastgoedsector. Je leert hoe je een verkoopgesprek moet voeren en verdiept je in de trends en marktmechanismen binnen deze sector.

 

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.