Resilient Supply Chain Architect

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Resilient Supply Chain Architect

Een schip dat dwarsligt in het Suezkanaal, een pandemie die je personeel verhindert om naar de werkplek te komen, een oorlog die de aanvoer van grondstoffen verstoort, de verzadiging van zeehavens, hackings, overstromingen, bosbranden, …
Deze voorbeelden behoeven geen verdere toelichting: ze verstoren de supply chain. Maar vaak zijn het net zo goed kleinere gebeurtenissen die problemen veroorzaken. Een leverancier die het faillissement aanvraagt, een klant die veel sneller groeit dan verwacht, een personeelslid dat plots langdurig ziek wordt, een heftruck die net tijdens de stocktelling uitvalt, … 

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Introductie

Supply chain management is out! Of oud, zo je wilt. Met het eenvoudig ‘managen’ of ‘beheren’ van je leverketen kom je er vandaag niet meer.

Een schip dat dwarsligt in het Suezkanaal, een pandemie die je personeel verhindert om naar de werkplek te komen, een oorlog die de aanvoer van grondstoffen verstoort, de verzadiging van zeehavens, hackings, overstromingen, bosbranden, …

Deze voorbeelden behoeven geen verdere toelichting: ze verstoren de supply chain. Maar vaak zijn het net zo goed kleinere gebeurtenissen die je in de problemen brengen. Een leverancier die het faillissement aanvraagt, een klant die veel sneller groeit dan verwacht, een personeelslid dat plots langdurig ziek wordt, een heftruck die net tijdens de stocktelling uitvalt, …

In deze opleiding gaan we dieper in op het proces om de weerbaarheid van jouw organisatie tegen dergelijke evenementen te verhogen. Waar zitten de risico’s? Wat doen we om deze te vermijden? Wat als er toch iets gebeurt? En hoe herstellen we de schade? Vanzelfsprekende vragen, maar heeft jouw organisatie ze ook echt gesteld? En er iets mee gedaan? Als het antwoord ‘ja’ is, dan ben je één van de happy few. Maar de kans is reëel dat er nog heel wat werk op de plank ligt om met vertrouwen de onzekere toekomst tegemoet te treden.

Als Resilient Supply Chain Architect kan je de nodige analyses maken en een gedegen plan voor jouw bedrijf opstellen. Bovendien helpen we je in het opleidingsproject op weg met een bedrijfsgebonden voorbeeld. 

De
theorie wordt ruim aangevuld met gastsprekers die extra verdieping over het
onderwerp geven of getuigenissen uit de praktijk brengen om een ruimer kader te
scheppen.

Doelgroep

Bedrijfsleiders en Supply Chain verantwoordelijken van KMO’s
Supply Chain Managers/Logistiek managers met nood aan verdieping

Programma

56 hr + project (14 x 4 lesuren)
Lesavonden van 4 hr

Module 1 – Business Resilience

Uiteraard slaat Business Resilience niet enkel op weerbare leverketens. Ook binnen andere bedrijfssegmenten speelt dit thema. We verkennen hier kort het volledige spectrum van Business Resilience zodat we Resilient Supply Chains in perspectief kunnen plaatsen. 
We bekijken ook de internationale normeringen die er bestaan omtrent Business Resilience.

Module 2 – Business Contingency

Business Contingency is een beleidsonderdeel. Welke events kunnen onze leverketen beïnvloeden? Hoe kunnen we ons daartegen wapenen? Wat doen we als ze toch gebeuren? En hoe herstellen we de schade? Het gaat hier niet om de concrete plannen en acties, wel om het beleid dat we hanteren om te zorgen dat de plannen gemaakt worden en de nodige acties uitgevoerd kunnen worden. En om de manier waarop het management hiermee omgaat.

Module 3 – Business Impact Analysis & Assessement

Met een open blik gaan we kijken welke risico’s we als organisatie lopen. We raken niet in paniek, maar we gaan ook niet minimaliseren. Welke risico’s zijn belangrijk, welke kunnen we links laten liggen? Hoe doen we zo’n analyse? Wie gaat dat doen? Hoe rapporteren we hierover? En hoe zorgen we ervoor dat de risico’s continu gerevalueerd worden? 

Module 4 – Business Continuity Planning

We kennen nu de risico’s, maar wat doen we als het ook echt gebeurd? Hoe zorgen we ervoor dat de organisatie blijft draaien? Hoe beperken we de gevolgen? Welke afspraken moeten er gemaakt worden? Wie doet wat? Kortom: hier gaan we concreet aan de slag met actieplannen en het toewijzen van verantwoordelijkheden. 

Module 5 – Disaster Recovery

Elk event waarbij het Business Continuity Plan in werking wordt gezet heeft gevolgen. Nadat we de organisatie terug op punt gesteld hebben, zullen we moeten nagaan hoe groot de schade is en hoe we dit gaan herstellen. Hoe gaan we borgen dat dit niet vergeten wordt? En hoe pakken we dit aan?

Module 6 – Business Resilience Metrics

Wil je de gevolgen van een verstoring in je leverketen tot een minimum beperken? Dan zal je eerst goed moeten vastleggen hoe sterk je leverketen is. Welke metrics gebruiken we hiervoor? Hoe kunnen we die meten? En hoe zorgen we ervoor dat we die kunnen opvolgen? We bespreken dashboards en de technieken die beschikbaar zijn om ze te bouwen.

Module 7 – Maritieme supply chains in een disruptieve omgeving

Digitale transformatie en logistieke integratie zijn belangrijk voor het bereiken van differentiatie, het behalen van concurrentievoordeel en het vergroten van resilience binnen maritieme supply chains. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op dit vlak? Hoe kunnen deze twee grote ontwikkelingen uw organisatie meesturen richting resilience en strategische vernieuwing? 

Module 8 – Veerkrachtige zeehavens en binnenhavens

Als
waardetoevoegende knooppunten in wereldwijde supply chains zijn zeehavens en
binnenhavens uitermate blootgesteld aan disrupties in deze ketens. Hoe gaan ze
daarmee om, hoe bouwen ze resilience en wat is de impact op uw bedrijfsvoering?

Module 9 - Business Resilience Audits

Voor sommige overheidsopdrachten is het nodig een certificaat te behalen dat garandeert dat jouw Business Resilience beantwoordt aan internationale normeringen. In deze laatste module bekijken we de even welke normen van toepassing zijn en hoe je zo’n audit voorbereidt. 

Project

We kiezen ervoor om tijdens de lessen op regelmatige basis tijd in te plannen om aan een eigen project te werken. Hierbij zullen we je begeleiden, maar je ook vragen de stappen die je zet toe te lichten in de groep van deelnemers. Op die manier leren we van mekaar. 

Docenten

Hubert Paridaens behaalde een masterdiploma in nautische wetenschappen aan de Antwerp Maritime Academy en een post-master in management aan de ICHEC Brussels Management School. Sinds 2020 is hij doctoraatsonderzoeker aan de Antwerp Maritime Academy.

Theo Notteboom is hoogleraar gespecialiseerd in haveneconomie en maritiem transport met meer dan 25 jaar ervaring in Europa, Azië en zuidelijk Afrika. Hij is verbonden aan Antwerp Maritime Academy en de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie van de Universiteit Antwerpen.

Marc Coenen  is lector aan PXL Hogeschool, departement Business. Daarnaast heeft hij een eigen vennootschap waarin hij 16 jaar ervaring heeft opgebouwd als Interim Manager met een focus op warehousing , transportation, change management, planning, ERP, MRP  en implementatie van processen zoals S&OP. Hij is actief in verschillende sectoren zoals Cosmetics, Food Cold Chain, Retail Printerbusiness, Pharma etc.

Luc Geukens is docent aan PXL Hogeschool, departement Business, en onderzoeker binnen PXL Research, onderzoekscel LogIC.

Meer info nodig?

Geen antwoord gevonden op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers!